Hướng dẫn chuyển hộ khẩu từ quận này sang quận khác trong TP HCM

thủ tục chuyển hộ khẩu từ quận này sang quận khác

Câu hỏi của một khách hàng khi mua căn hộ chung cư ở Quận Tân Phú về thủ tục chuyển hộ khẩu từ quận 1 qua Quận Tân Phú. Bạn có thể áp dụng nếu bạn ở 1 quận khác.

” Hiện tại ba em bị tai biến nằm 1 chỗ không thể ra cơ quan công an để chuyển hộ khẩu của em ( vì ba em là chủ hộ khẩu ) , cụ thề là em hiện hộ khẩu Q1 muốn chuyển về Q Tân Phú nhưng 2 hộ khẩu Q1 và Q Tân Phú ba em đều là chủ hộ.

Em phải làm thế nào để chuyển hộ khẫu từ Q1 sang Q Tân Phú ( ba em bị tai biến không ra cơ quan công an được ).

Trường hợp em có thể tự đi làm được không ?
 
Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

thủ tục chuyển hộ khẩu từ quận này sang quận khác

 

Thủ tục đăng kí thường trú- hướng dẫn chuyển hộ khẩu từ quận này sang quận khác

Tại điều 23 Luật cư trú sửa đổi năm 2013 quy định như sau
 
1. Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn mười hai tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.
 
2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện việc thay đổi nơi đăng ký thường trú”.
 
Thủ tục đăng kí thường trú quy định cụ thể tại điều 21 Luật cư trú sửa đổi năm 2013 và hồ sơ thực hiện thủ tục đăng kí thường trú theo quy định tại điều 6 Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú và nghị định số 31/2014/NĐ-CP như sau:

Thủ tục đăng ký thường trú (Điều 21 Luật cư trú sửa đổi 2013)

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:
 
a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;
 
b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 
2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:
 
a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;
 
b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;
 
c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.
 
3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Giấy chuyển khẩu

Tại khoản 6 điều 28 Luật cư trú sửa đổi 2006 quy định Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu:
 a) Chuyển đi trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh”.
 
Do vậy, khi thực hiện chuyển hộ khẩu từ Quận 1 về Quận Tân phú, đây là việc chuyển hộ khẩu trong phạm vi cùng một quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Do đó bạn không cần phải có giấy chuyển hộ khẩu. nhưng vẫn phải thực hiện các thủ tục thay đổi nơi đăng kí thường trú. 
 
Theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật cư trú sửa đổi 2013 quy định
 
Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh.

Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới”.
 
Như vậy theo quy định trên bạn cần phải thực hiện các thủ tục thay đổi nơi đăng kí hộ khẩu thường trú như bình thường và không phải xuất trình giấy chuyển hộ khẩu (điều 28 Luật cư trú).

Ngoài ra, bạn có thể thao khảo thêm bài viết về các ” thủ chuyển nhượng căn hộ celadon city” Và có thể áp dụng cho các loại căn hộ trên thành phố Hồ Chí Minh giúp bạn rút ngắn thời gian chuẩn bị các thủ tục cần thiết.

Ủy quyền về làm thủ tục chuyển hộ khẩu từ quận này sang quận khác

Về việc bố bạn bị tai biến không thể ra cơ quan công an để thực hiện việc chuyển khẩu thì trường hợp trên bạn cần phải được ủy quyền từ bố bạn để thực hiện việc chuyển khẩu, việc ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Chuyển khẩu từ quận này sang quận khác tại TP.HCM . ngoài ra, nếu bạn đang quan tâm đến kiến thức về căn hộ chung cư có thể tham khảo thêm về ” điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

 

 

Hotline: 0901 521 557